Šta je zapravo studentska organizacija i čime se bavi?

Studentske organizacije su udruženja registrovana na fakultetskom, univerzitetskom ili nacionalnom nivou, koja se primarno bave zaštitom i unapređenjem prava studenata.

clanak_sta-je-zapravo-studentska-organizacija-300x96

Ove organizacije se zbog karakteristične prirode svojih aktivnosti često nazivaju sindikalne studentske organizacije.

Članovi studentskih organizacija ujedno i zastupaju interese svih studenata pred prosvetnim i univerzitetskim vlastima u cilju poboljšanja uslova studiranja i položaja studenata.
Oni to obavljaju kroz Studentski parlament kao institucionalno telo prepoznato Zakonom o visokom obrazovanju, ili nastupajući u ime svoje organizacije.

Delovanje sindikalnih studentskih organizacija nije samo usmereno na pitanja nastavno-ispitnog procesa i studentskog standarda. Predstavnici studentskih organizacija često sprovode akcije vezane za unapređenje društvenog i profesionalnog života studenata u vidu organizovanja tribina, seminara, predavanja, koncerata, sportskih takmičenja, studentskih žurki, turističkih putovanja i ekskurzija, humanitarnih akcija…

Članstvo u ovim organizacijama je veoma korisno za sve studentkinje i studente koji žele da se društveno angažuju i „menjaju svet na bolje“.

Već tokom studija, članovi organizacije dobijaju priliku da se upoznaju sa načinom rada u grupi, da realizuju različite aktivnosti na poluprofesionalnom a nekad i na profesionalnom nivou, da razvijaju svoje veštine i sposobnosti, da steknu poznanstva sa ljudima sa kojima će sarađivati po okončanju studija, komuniciraju sa članovima fakultetskih i univerzitetskih uprava, da se dobro zabavljaju i obogate studentski život…