Studentski Parlament je demokratski organizovano udruženje, sa ciljem da zastupa, promoviše, štiti i ostvaruje interese i prava studenata, te doprinese poboljšanju studijskih i socijalnih odnosa, kao i da razvija druge interesne aktivnosti studenata.

Studentski Parlament Banja Luka College-a želi da otkloni strahove i zadovolji potrebe, kao i nadanja studenata, da bude pravi servis studentima u rješavanju problema i realizaciji projekata. Cilj nam je da se timskim radom, zajedno sa studentima poboljšaju uslovi rada, ambijentalnost i kvalitet studiranja, kao i studentskog standarda.

Studenti sa sobom trebaju donositi pozitivne promjene i mi želimo da ih privučemo, kako bi se oslobodili bezvoljnosti i straha i da nam pokažu da su smjeli, voljni i odlučni kada su u pitanju dešavanja na BLC-u, a i u društvu.

U okviru Studentskog Parlamenta imamo 12 članova, kojeg čine po tri studenta predstavnika svake godine. Studentskim Parlamentom upravlja predsjednik, trenutno Kenan Karajić, zajedno sa potpredsjednikom i generalnim sekretarom. U okvir rukovodstva Studentskog Parlamenta spadaju portparol, blagajnik i predstavnici komisija (za informisanje, naučno – nastavna pitanja, kulturu i za sport).

Ciljevi čijem ostvarenju težimo u svom mandatu:

  1. Podizanje ugleda i poboljšanje položaja studenata studenata BLC-a,
  2. Otvorenija i bolja komunikacija između Studentskog Parlamenta i samih studenata,
  3. Ostvarivanje i zaštita prava studenata,
  4. Podizanje kvaliteta znanja,
  5. Omogućavanje bolje studentske mobilnosti.

Studentska organizacija je udruženje registrovano na fakultetskom, univerzitetskom ili nacionalnom nivou i kojem je osnovni zadatak da se bavi zaštitom i unaprijeđenjem prava studenata i da zastupa interese svih studenata nad prosvjetnim i univerzitetskim vlastima.

Institucionalno tijelo koje je prepoznato Zakonom o visokom obrazovanju i kroz koje se sve aktivnosti odvijaju, naziva se Studentski Parlament.

Članstvo u studentskoj organizaciji je odličan način da se upoznate sa načinom rada u grupi, da realizujete različite aktivnosti na različitim nivoima, da razvijete svoje vještine i sposobnosti, da steknete poznanstva, da obogatite studentski život i da se dobro zabavite.