Objektivnost ocjenjivanja je zaštićena Statutom, BLC- a prema kome student ima pravo da podnese prigovor u roku od dva dana na dobijenu ocjenu, ako smatra da ispit nije obavlјen u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima BLC-a. Student koji je nezadovolјan pozitivnom ocjenom utvrđenom na ispitu, može podnijeti zahtjev za poništavanje ocjene i ponovno polaganje ispita određenom roku od saopštenja ocjene. Studentima je omogućeno da polažu ispit pred Komisijom, ukoliko smatraju da ih je predmetni nastavnik oštetio. BLC kontinuirano prati da li se poštuje Statut i Pravilnik o ispitima i radi na unapređenju metoda i kriterijuma ocjenjivanja studenata po predmetima. Osim toga, studentima je na raspolaganju mejl kvalitet@blc.edu.ba kao i kutija žalbi koja se nalazi u holu BLC-a, za sve ostale žalbe.

ŽALBE