Izabrano novo rukovodstvo studentskog parlamenta

Neki od zadataka studentakog parlamenta:
1. Ostvarivanje i zaštita prava interesa studenata BLC-a
2. Brine o kvalitetu života studenata i pobiljšanju studentskog standarda na BLC-u
3. Analizira efikasnosti studiranja
4. Podstiče vannastavne aktivnosti
5. Razmatra međunarodne studentske saradnje