Author:

admin

Snežana Živković

Snježana Živković je, nakon što je završila studije na Banja Luka College-u, osnovala LiderLab studio u kome svoje klijente osnažuje kompetencijama koje su neophodneza razvoj karijere, promoviše žensko preduzetništvo i realizuje poslovne edukacije. Pored studija, Snježana je certifikovani NLP trener i Coach, te je svoje znanje iskoristila da realizuje program „OsnaŽena“. Riječ je petomjesečnoj edukaciji za podizanje kvaliteta života žena koje na taj način izražavaju kreativnost, izgrađuju mrežu kontakata i grade lični brend.

Izabrano novo rukovodstvo studentskog parlamenta

Neki od zadataka studentakog parlamenta:
1. Ostvarivanje i zaštita prava interesa studenata BLC-a
2. Brine o kvalitetu života studenata i pobiljšanju studentskog standarda na BLC-u
3. Analizira efikasnosti studiranja
4. Podstiče vannastavne aktivnosti
5. Razmatra međunarodne studentske saradnje

ŽALBE STUDENATA

Objektivnost ocjenjivanja je zaštićena Statutom, BLC- a prema kome student ima pravo da podnese prigovor u roku od dva dana na dobijenu ocjenu, ako smatra da ispit nije obavlјen u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima BLC-a. Student koji je nezadovolјan pozitivnom ocjenom utvrđenom na ispitu, može podnijeti zahtjev za poništavanje ocjene i ponovno polaganje ispita određenom roku od saopštenja ocjene. Studentima je omogućeno da polažu ispit pred Komisijom, ukoliko smatraju da ih je predmetni nastavnik oštetio. BLC kontinuirano prati da li se poštuje Statut i Pravilnik o ispitima i radi na unapređenju metoda i kriterijuma ocjenjivanja studenata po predmetima. Osim toga, studentima je na raspolaganju mejl kvalitet@blc.edu.ba kao i kutija žalbi koja se nalazi u holu BLC-a, za sve ostale žalbe.

ŽALBE

Global Azure Bootcamp 2019

13Svake godine, lokalne zajednice se okupljaju kako bi organizovale Global Azure Bootcamp, ova godina je šesta po redu kada će ovaj događaj biti održan na oko 300 lokacija širom svjeta a Banja Luka će biti jedna od njih.

BLbit UG Banja Luka organizuje Global Azure Bootcamp, cjelodnevni događaj sa 5 predavanja, 6 predavača od kojih su 2 MVP-a (Microsoft Most Valuable Professional).

Događaj će biti održan 27.04.2019. godine na Banja Luka College (ulica Miloša Obilića 30), sa početkom u 8:30 do 15:00. 

Broj mjesta je ograničen, stoga Vas molimo da se prijavite samo ako ste sigurni da ćete doći. Prijavljivanje za događaj je na sledećem linku:  

https://www.meetup.com/blbitug/events/259800778/

Global Azure Bootcamp – AGENDA 27.04.2019.god.

08:00 – 08:30 Registracija

09:00 – 09:45 Building REST API on Azure Functions – Dragan Bjelošević

10:00 – 10:45 Digital twins idu u IoT Circus – Catalin Gheorghiu (Microsoft Azure, Windows Development MVP), Rastko Đorđević

11:00 – 11:45 Going SaaS, making choices  Boris Đukić

12:00 – 13:00 Pauza za ručak

13:00 – 13:45 “SQL-like” or query languages in Azure IoT – Catalin Gheorghiu, Jelena Miodragović, Rastko Đorđević

14:00 – 14:45 Microsoft Graph – Gateway za Microsoft cloud  Dragan Panjkov (Office Applications and Services, Office Development MVP)

Global Azure Bootcamp link:

https://global.azurebootcamp.net/locations/bosnia-and-herzegovina-banja-luka 

Glossa-centar Banja Luka i BLC College uspostavljaju saradnju

Visoka škola „Banja Luka College“ uspostavila je saradnju sa Glossa – centrom za njemački jezik sa  s ciljem dodatne pristupačnosti usluga Glossa-centra studentima ovog fakulteta.

Pored toga što će navedena saradnja studentima BLC-a omogućiti da ostvare dodatne popuste na kurseve njemačkog jezika u učionici ili online, usluge prevođenja ili ljetnu školu njemačkog jezika u Beču i Gracu, studenti će svakako profitirati i od bogatog kulturnog, jezičkog i zabavnog programa koji Glossa-centar organizuje u Banjoj Luci. Navedenim programom su obuhvaćene književne i filmske večeri, jezičke radionice, tradicionalni događaji u Glossa-centru poput Igra asocijacija,Stammtisch i slični.

Saradnja će se vremenom i skladno zajedničkom planu saradnje BLC-a i Glossa-centra svakako proširivati. Tako je u dogledno vrijeme planirano i organizovanje radionica njemačkog jezika za studente Banja Luka College, koje će voditi nastavni njemačkog jezika u Glossa-centru, a koji su ujedno i sertifikovani ispitivači Goethe-Instituta.

Opširnije informacije o uslovima saradnje i pogodnostima studenti BLC-a mogu dobiti u svojoj studentskoj službi ili kontaktiranjem Glossa – centra za njemački jezik putem banjaluka@glossa.ba ili telefonom na broj 051961361.