Vijesti

Global Azure Bootcamp 2019

13Svake godine, lokalne zajednice se okupljaju kako bi organizovale Global Azure Bootcamp, ova godina je šesta po redu kada će ovaj događaj biti održan na oko 300 lokacija širom svjeta a Banja Luka će biti jedna od njih.

BLbit UG Banja Luka organizuje Global Azure Bootcamp, cjelodnevni događaj sa 5 predavanja, 6 predavača od kojih su 2 MVP-a (Microsoft Most Valuable Professional).

Događaj će biti održan 27.04.2019. godine na Banja Luka College (ulica Miloša Obilića 30), sa početkom u 8:30 do 15:00. 

Broj mjesta je ograničen, stoga Vas molimo da se prijavite samo ako ste sigurni da ćete doći. Prijavljivanje za događaj je na sledećem linku:  

https://www.meetup.com/blbitug/events/259800778/

Global Azure Bootcamp – AGENDA 27.04.2019.god.

08:00 – 08:30 Registracija

09:00 – 09:45 Building REST API on Azure Functions – Dragan Bjelošević

10:00 – 10:45 Digital twins idu u IoT Circus – Catalin Gheorghiu (Microsoft Azure, Windows Development MVP), Rastko Đorđević

11:00 – 11:45 Going SaaS, making choices  Boris Đukić

12:00 – 13:00 Pauza za ručak

13:00 – 13:45 “SQL-like” or query languages in Azure IoT – Catalin Gheorghiu, Jelena Miodragović, Rastko Đorđević

14:00 – 14:45 Microsoft Graph – Gateway za Microsoft cloud  Dragan Panjkov (Office Applications and Services, Office Development MVP)

Global Azure Bootcamp link:

https://global.azurebootcamp.net/locations/bosnia-and-herzegovina-banja-luka