Bojan Ninković

Bojan Ninković je rođen u Gradišci 1993. godine u kojoj je završio srednju Tehnološku školu, i to dva smjera, za fotografa i za grafičkog dizajnera. U toku školovanja osvajao je brojna priznanja i medalje iz oblasti koje je izučavao tokom školovanja. Učesnik je takmičenja iz fotografije na kojima je predstavljao svoje foto-stripove, koji su ga u to vrijeme zanimali. Učestvovao je i na Sajmu inovacija „Inost“ u Banja Luci na kojemje osvojio 2 bronzane i 2 srebrene medalje. Na „Inostu“ je zajedno sa kolegom sa smjera Grafički dizajn na BLC-u Draganom Kneževićem osvojio srebrenu medalju za projekat „T-Art“. Zatim je učestvovao i na Sajmu inovacija mladih „Inova“ Zagreb, osvojivši i tamo 2 bronzane i 1 srebrenu medalju. Na „Tesla Festu“ u Novom Sadu osvajio je 2 bronzane, 1 srebrrenu i 1 zlatnu medalju. Od ostalih brojnih takmičenja iz oblasti fotografije najradije izdvoja „Noć istraživača“održanu u Banj Luci. Na kraju srednjoškolskog obrazovanja imao je i svoju prvu izložbu fotografija pod nazivom „Free Mind“ koja se održala u prostorijama Inovacionog centra Banja Luka.

Nakon srednjoškolskog obrazovanja odlučio je da upiše smjer Grafički dizajn na Banja Luka College-u. U okviru Grafičkog ateljea na BLC, zajedno sa ostalim studentima sa smjera, aktivno učestvuje u vannastavnim aktivnostima vezanim za vizuelne i multimedijalne komunikacije.

U slobodno vrijeme bavim se fotografijom, i fudbalom.