Jasmina Vučenović

jasmina vucenovic photo

Jasmina Vučenović, student sa studijskog programa Menadžment, poslovanje i poslovna ekonomija, trenutno radi kao oficir na kruzeru. U opisu njenog posla je između ostalog rukovođenje turističkim odjeljenjem koje ostvaruje najveće finansijske promete na brodu; organizovanje prezentacije i prodaju turističkih aranžmana.

Osim toga, radila u New Yorker BH, MSC Cruises, Italy, “FM produkcija” d.o.o., Caritas Italiana, PRA Agencija za odnose sa javnošću, Balkan Investment Bank, “Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit”, GTZ Banja Luka, “LFS Financial Systems Consulting” GmbH, radila kao nezavisni sudski tumač za njemački jezik i nastavnik razredne nastave.

Jasmina govori pet jezika, maternji jezik, njemački jezik, engleski jezik, ruski jezik i italijanski jezik.

Jasmina je učestvovanje na konferencijama i seminarima na temu “Investiranje u jugo-istočnu Evropu”; Učestvovanje na treninzima organizovanim od strane Caritas Italiana, Caritas BK BiH i ICMC – teme: “Pisanje projekata i prikupljanje fondova”; “Misija mir”; “Nenasilno rješavanje konflikta”; “Pomirenje i ljudska prava”; Upravljanje grupama samopomoći. Upravljanje poslom u kriznim situacijama. Učešće na USAID-ovom projektu „Imam ideju“.

U slobodno vrijeme, Jasmina se bavi jogom, plesom i planinarenjem.