Osvajači znački za akademsku godinu 2013/14

 

I godina

Zlatna značka

 1. Dajana Radujković, 10 – najbolji student Banja Luka College-a i najbolji student I godine
 2. Predrag Darmanović 9.9
 3. Katja Milovčević 9,75
 4. Anja Udovičić 9,62
 5. Zorana Kovačević 9,2

Srebrna značka

 1. Slobodanka Prodan 8,4

II godina

Zlatna značka

 1. Igor Čiča 9,90 – najbolji student II godine
 2. Marin Boškić 9,7
 3. Marina Ninković 9,54
 4. Milan Todorović 9,5
 5. Saša Risojević 9,45
 6. Nermin Mašinović 9,22
 7. Aleksandra Čolić 9,2

Srebrna značka

 1. Sebiha Gračanin 8,83
 2. Nina Hadžidedić 8,81
 3. Amra Kvakić 8,8
 4. Vesna Bobić 8,7
 5. Milana Kresojević 8,63
 6. Tanja Knežević 8,5
 7. Merima Nuhanović 8,41
 8. Nemanja Tadić 8,4
 9. Zoran Delić 8,4
 10. Aleksandar Ćetojević 8,3
 11. Momčilo Bobić 8,3

III godina

Zlatna značka

 1. Jasmina Šuvić 9,81- najbolji student III godine
 2. Maja Radanov 9,62
 3. Gordana Kasap 9,55
 4. Sanja Rakić 9,5
 5. Jasminka Milanović 9,37
 6. Jelena Đuričić 9,37
 7. Dragana Savić 9,25
 8. Dragan Lazić 9,12
 9. Nikolina Badnjević 9,12
 10. Branislav Kordić 9,1

Srebrna značka

 1. Aleksandra Blagojević 8,8
 2. Jasmina Vučenović 8,66
 3. Željko Simić 8,5
 4. Esmira Budimlić 8,84

IV godina

Zlatna značka

 1. Radmila Cvetković 10 – najbolji student IV godine
 2. Ljiljana Tešanović 9,83
 3. Biljana Salamić 9,71
 4. Sandra Barišić 9,66
 5. Sanja Bajić 9,66
 6. Zoran Đurić 9,66
 7. Lidija Kos 9,55
 8. Valentina Džombić 9,5

Srebrna značka

 1. Damir Topić, 9,00
 2. Aleksandra Vrančić 8,87
 3. Eldin Huskić 8,2