Tamara Mlađenović

Tamara Mlađenović

Predsjednica studentske organizacije AIESEC Banja Luka

Student prve godine BLC-a, na smijeru Menadzment marketinga, trgovine i turizma. Kao student Pravnog fakulteta, 2012. godine je postala član studentske organizacije AIESEC, koja joj je pomogla da stekne volontersko iskustvo, te da usavrši svoje liderske vještine. Unutar ove organizacije je nakon 10 mjeseci postala i potpredsjednik tima za odnose sa kompanijama, kada je, u novembru, 2013-e godine uspješno ostvarila saradnju sa Banja Luka College-om.

Nakon toga, u februaru, 2014-e godine je uslijedio i izbor za predsjednika ove organizacije, koji se održao u prostorijama BLC-a, te je tada izabrana za predsjednicu AIESEC-a, kancelarije u Banjoj Luci. Kroz saradnju sa BLC-om i aktivnosti unutar AIESEC-a, shvatila je da joj prvi izbor fakulteta nije odgovarao, te je od 2014-e godine student BLC-a na pomenutom smijeru.

Pored volonterskih i studentskih aktivnosti, Tamara svoj ostatak slobodnog vremena provodi honorarno radeći za agenciju Mint (kao dio organizacije „Zimzograda“).