Vijesti

TREBAŠ NEKOG DA TE POGURA?

 

Lonac čeka spreman da podrži dobre društvene projekte mladih!

Ako imaš ideju kako poboljšati život u svojoj zajednici, želiš aktivirati mlade u svojoj sredini i kreirati dobru ekonomiju u BiH, prijavi projekat do 20.6.2018. godine do 14:00h.

Zajednica bira pobjednike i glasa za projekte od 6-12.7.2018. godine (do 14:00 h)!

Raspoloživi fond za projekte je 35.000 KM.

Svi projekti koji prema procjeni odbora Omladinskih banaka zadovolje kriterije imaće priliku da za njih glasa zajednica i na taj način im obezbijedi finansiranje. Pobjednici su oni projekti sa najvećim brojem glasova (u okviru raspoloživog fonda). Minimalan broj glasova koji jedan projekat mora da ima kako bi bio finansiran je 50.

Za ovu kampanju, projekat možeš prijaviti ako:

1) Okupiš grupu od 3-7 članova i članica i svi imate između 17 i 35 godina

2) Svi se registrujete u LONAC – online zajednicu na www.lonac.pro

3) Želite da provedete projekat u bosanskohercegovačkom gradu/opštini/općini koja NIJE uključena u Program Omladinskih banaka

4) Od Omladinske banke vam treba od 500 KM do 1.500 KM

5) Pojedinci, preduzeća, ustanove, nevladine organizacije će podržati vaš projekat u robi ili novcu ili uslugama u iznosu od 50-200% od traženog iznosa (npr. ako od Omladinske banke tražite 1.000 KM, minimalni doprinos mora biti 500 KM, a maksimalni 2.000 KM)

6) Projekat ćete provesti u periodu od 25.7-25.10.2018. godine

Pored toga, projekat treba da:

7) Koristi zajednici u kojoj se provodi

8) Okuplja volontere i volonterke

9) Ima dodatnu vrijednost – inovativan je, uključuje one koji su tradicionalno isključeni, ima pozitivan uticaj na okoliš, pazi na ravnopravnost i sl.

10) Može da se provede u okviru navedenog vremena, sa traženim budžetom i ljudskim resursima

11) Budžet projekta je realan, detaljan i odgovara opisu projekta

Omladinska banka neće razmatrati projekat:

  • Koji se provodi na teritoriji grada/općine/opštine koja je dio Programa Omladinskih banaka
  • Koji podnosi jedna osoba, nevladina organizacija, politička partija ili javna institucija
  • Koji poziva na bilo koji oblik nasilja i diskriminacije ili promovišu alkohol, droge ili nezdrav način života
  • U čijem budžetu su planirane plate i honorari za vas koji provodite projekat, te nabavka oružja ili opreme koja se povezuje sa naoružanjem (uključujući i oružje i opremu za oružje za sportske svrhe)
  • Kojem je svrha nabavka elektronske opreme (foto aparati, računari, laptopi, kopiri i sl.). Ukoliko je kupovina elektronske opreme neophodna za uspješnu implementaciju projekta, u izuzetnim slučajevima može biti odobrena u iznosu višem od 30% od dodjeljenog granta. Vlasništvo i upravljanje opremom nakon provedenog projekta će biti regulisano novim ugovorom.
  • Čiji troškovi ne mogu biti plaćeni preko žiroračuna
  • Čiji troškovi pokrivaju iznajmljivanje opreme od fizičkih lica

Važne napomene:

Da bi projekat bio razmatran u ovom pozivu, potrebno da za popunjenu prijavu najmanje tri člana/članice projektnog tima kliknu na Pošalji do 20.06.2018. (do 14:00 h), kako bi prijava bila u statusu U provjeri. U slučaju da prijava do ovog roka bude u statusima U pripremi ili Projekat čeka na odobrenje za slanje, neće se uzeti u razmatranje za ovaj poziv. Svoj projekat pokreni na LONAC.pro.

Ukoliko projekat pobijedi u kampanji, grupa potpisuje ugovor o dodjeli bespovratnih novčanih sredstava sa Fondacijom Mozaik i u obavezi je dostaviti potvrde koje dokazuju doprinos zajednice. Na potpisivanje ugovora, svaki član i članica tima mora pokazati dokaz o identitetu i godinama (lična karta ili drugi dokument).

Za više informacija pročitaj šta je Program Omladinske banke i u kojim je gradovima/opštinama/općinama te vodič Kako do projekta Omladinske banke

Detaljnije na linkovima

https://www.facebook.com/fondacijamozaik/videos/1983533641718479/

https://www.lonac.pro/campaign-view/omladinska-banka-bih-poziv-za-drustvene-projekte-mladih