U korak s razvojem Banjaluka koledž u svom laboratoriju posjeduje uređaj I1Pro, proizvođača X-Rite

dvc

Tehnologija kojom se vrši karakterizacija i kalibracija uređaja za reprodukciju boja bilo da se radi o nastajanju boje aditivnom ili subtraktivnom sintezom boja je sveprisutna ali bilježi i konstantan razvoj i napredak.

U korak s razvojem Banjaluka koledž u svom laboratoriju posjeduje uređaj I1Pro, proizvođača X-Rite, iz reda najsavremenijih spektrofotometara za karakterizaciju i kalibraciju. Studenti u sklopu projekta „Pravilno korištenje monitora u svakodnevnom radu i komunikaciji“,  koji je podržalo i Ministarstvo nauke i tehnologije RS, obilaze pojedine firme u kojima vrše obuku osoblja i karakterizaciju i kalibraciju monitora.

Jedan od uspješnih obilazaka je realizovan i u firmi DVC Solutions koji se bavi razvojem web aplikacija i grafičkim dizajnom.